r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Programma Europa voor de burger

Dit programma is een initiatief waarmee de Europese Unie burgers actief wil maken voor de Europese samenleving. Burgers die actief bezig zijn met de Europese integratie zorgen ervoor dat meer kennis is van, en meer begrip voor de samenwerking van de Europese landen.

Europa voor de burger is één van de initiatieven op het gebied van actief burgerschap. Andere zijn Erasmus+ en Creatief Europa.

1.

In vogelvlucht

Voor de periode 2014-2020 heeft de Europese Commissie de volgende drie doelstellingen geformuleerd voor Europa voor de Burger:

  • 1. 
    Debat en bewustwordingsactiviteiten op het terrein van Europese geschiedenis en verbondenheid
  • 2. 
    Toerusting van burgers om te participeren in Europese besluitvormingsprocessen en in maatschappelijke initiatieven van solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk op EU-niveau;
  • 3. 
    Lering trekken uit en uitwisselen van resultaten van projecten op bovenstaande terreinen tussen beleidsmedewerkers.

Voor de periode 2014-2020 heeft het programma Europa voor de Burger een budget van 185 miljoen euro.

2.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door alle organisaties die zich bezig houden met actief burgerschap. Dat kunnen zijn lokale autoriteiten, groepen burgers, maatschappelijke organisaties, non-gouvernementele organisaties, handelsorganisaties en onderwijsinstellingen.

Deelnemen kunnen in ieder geval de lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk voor EVA-landen, kandidaat-lidstaten en de westerse Balkan om deel te nemen.

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

Vrijwel elk Europees land beschikt over een Europe for Citizens Point, dat organisaties ondersteunt bij subsidieaanvragen. In Nederland is dat DutchCulture.

Dutch Culture over Europa en de Burger

3.

Meer informatie

Terug naar boven