r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2013.

MEDIA 2007

Dit programma had als doel om de audiovisuele sector te steunen in de verschillende fasen vóór en na productie (verwerving en verbetering van vaardigheden, ontwikkeling van audiovisuele werken, distributie, promotie). Het programma was een voortzetting van de twee programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding, die liepen van 2000 tot en met 2006.

Het budget voor de periode 2007-2013 was 755 miljoen euro.

1.

In vogelvlucht

De Europese Unie beschouwt de audiovisuele sector als een belangrijke factor in de verspreiding van Europese culturele waarden en het vormen van een Europese cultuur. Een brede beschikbaarheid van Europese werken zoals films en televisieprogramma's draagt bij tot het ontwikkelen van wederzijds begrip van Europese culturen. Naast het culturele aspect is de audiovisuele sector ook van economisch en sociaal belang. Steun aan deze sector past dan ook in de context van de EU2020-strategie.

De algemene doelstellingen van het programma waren als volgt samen te vatten:

  • het Europese film- en audiovisuele erfgoed behouden, bevorderen en toegankelijk maken voor burgers
  • bekendheid geven aan Europese audiovisuele werken buiten de EU
  • de Europese audiovisuele sector concurrerender maken

2.

Na 2013

Op 23 november 2011 stelde de Europese Commissie het Creative Europe -programma voor als opvolger van MEDIA 2007, MEDIA Mundus en CULTUUR 2007. Dit nieuwe programma loopt van 2014 tot en met 2020.

3.

Meer informatie

Terug naar boven