r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Visserijfonds (EVF)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit fonds had als belangrijkste doel financiële steun te verlenen aan de Europese visserijsector in de periode 2007-2013. Het EVF was de opvolger van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV). Voor de periode 2007-2013 was in totaal ruim 3,8 miljard euro beschikbaar.

Het fonds had de volgende doelstellingen:

  • bijdragen aan de uitvoering van het visserijbeleid. Belangrijk was vooral het bevorderen van een goed evenwicht tussen de capaciteit van de Europese vissersvloot en het visbestand
  • versterken van het concurrentievermogen van de visserijbedrijven
  • beschermen van het milieu
  • steunen van werknemers in de sector

De voornaamste veranderingen van het EVF ten opzichte van het FIOV waren:

  • betere aansluiting op het in 2002 hervormde visserijbeleid van de EU
  • betere aansluiting op andere beleidsterreinen, zoals milieu en werkgelegenheid
  • nemen van innoverende maatregelen die beter inspelen op een veranderende sector, zoals stimulering van selectieve vangstmethoden en aquacultuur (moderne viskwekerijen)

Delen

Inhoud

1.

Na 2013

In 2014 is het EVF vervangen door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven