r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coreper I vergadering

Coreper I vergadert in Brussel meestal iedere woensdag en soms ook op vrijdag. Vergaderingen worden minimaal vier dagen van tevoren definitief aangekondigd. Tijdens een Coreper-vergadering worden de Raadsagenda's vastgesteld en bekeken over welke voorstellen overeenstemming is.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Agenda

De agenda is opgedeeld in twee onderdelen. Deel I bevat de punten waarop overeenstemming is bereikt is binnen de raadswerkgroepen (I-punten); ze zijn als hamerstukken op de agenda geplaatst. Deel II bevat dossiers waarover geen overeenstemming bereikt (II-punten). Wanneer een delegatie zich toch niet in een voorstel kan vinden, wordt het op de eerstvolgende vergadering geplaatst voor het tweede deel.

2.

Werkwijze

Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers probeert een akkoord te bereiken, dat aan de Raad wordt voorgelegd.

Delen

Terug naar boven