r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coreper II vergadering

Coreper II vergadert voorafgaand aan de Raadsvergaderingen. Deze wekelijkse vergaderingen vinden doorgaans op dinsdag of woensdag plaats. De vergaderingen worden minimaal vier dagen van tevoren definitief aangekondigd. Tijdens een Coreper-vergadering worden de Raadsagenda's vastgesteld en wordt bekeken over welke voorstellen overeenstemming bestaat.

Agenda

De agenda is opgedeeld in twee onderdelen. Deel I bevat de punten waarop overeenstemming is bereikt is binnen de raadswerkgroepen (I-punten); ze zijn als hamerstukken op de agenda geplaatst. Deel II bevat dossiers waarover geen overeenstemming bereikt (II-punten). Wanneer een delegatie zich toch niet in een voorstel kan vinden, wordt het op de eerstvolgende vergadering geplaatst voor het tweede deel.

Terug naar boven