r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Dr. E.P. (Mom) Wellenstein

foto Dr. E.P. (Mom) Wellensteinvergrootglas

Dr. E.P. Wellenstein (1919-2016) was onder meer secretaris-generaal van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, directeur-generaal voor buitenlandse handel bij de Europese Gemeenschappen en directeur-generaal voor buitenlandse betrekkingen bij de Europese Commissie.

in de periode 1960-1976: hoge ambtenaar EU

Delen

Inhoud

1.

voornamen (roepnaam)

Edmund Peter (Mom)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 20 september 1919

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 februari 2016

3.

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar Kabinet der Koningin, van 1946 tot 1950
 • ambtenaar (vanaf 1952 sous-chef) Directie Europa, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1950 tot 1953
 • werkzaam bij de E.G.K.S. (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) te Luxemburg, van 1953 tot 1957
 • secretaris-generaal Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) te Luxemburg, van 1960 tot 1967
 • directeur-generaal voor de Buitenlandse Handel bij de Europese Gemeenschappen, van 1967 tot 1970
 • belast met de ambtelijke leiding van de onderhandelingen inzake de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, van 1970 tot 1972
 • belast met de ambtelijke leiding van de onderhandelingen met niet-toetredende leden der Europese Vrijhandels Associatie (Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Portugal), van 1971 tot 1972
 • directeur-generaal Buitenlandse Betrekkingen bij de Europese Commissie, van 1973 tot 1976
 • co-voorzitter voor ontwikkelingsvraagstukken in de Parijse Conferentie voor Internationale Economische Samenwerking (Noord-Zuid-dialoog), van 1976 tot 1977

4.

nevenfuncties

 • travelling secretary World Student Service Fund in de Verenigde Staten, van 1945 tot 1946
 • lid Raad van Commissarissen Deli Maatschappij, van 1977 tot 1986
 • lid (later voorzitter) Examencommissie Buitenlandse Dienst, resp. Adviescommissie Aanstelling, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1977 tot 1989
 • lid Raad van Advies (later lid Raad van Commissarissen) Amrobank N.V., van 1977 tot 1990
 • lid hoofdbestuur Europese Beweging in Nederland, van 1977 tot 2002
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (Shell), van 1978 tot 1988
 • adviserend lid Raad van Bestuur Unilever N.V. en Plc., van 1978 tot 1990
 • lid Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking, van 1980 tot 1992
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", van 1983 tot 1989
 • lid curatorium Europa Instituut, Rijksuniversiteit Leiden, van 1984 tot 1986
 • lid Adviesraad Vrede en Veiligheid (later Adviesraad Internationale Vraagstukken, commissie Vrede en Veiligheid), vanaf 1986
 • lid bestuur Stichting HBG, van 1989 tot 1991
 • voorzitter Stichting HBG, van 1991 tot 1994

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Europese Beweging in Nederland

5.

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Lyceum te Batavia (Ned.-Indië)
 • Lyceum te Bussum
 • gymnasium-b, tot 1937

academische studie
 • ingenieursopleiding (niet voltooid), van 1937 tot 1941
 • rechten Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1946 tot 1951

eredoctoraten
 • eredoctoraat University of Edinburgh, 1976

6.

wetenswaardigheden

ridderorden
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, december 1972

buitenlandse onderscheidingen
 • Grootofficier in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg), 1976
 • Grootofficier in de Kroonorde van België
 • diverse buitenlandse onderscheidingen

7.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Vingt cinq Années de relations Extérieures de la Communauté Europénne" (1979)
 • "De Europese Gemeenschap, vooruitgang of verval?" (1983) (co-auteur)
 • vele artikelen en bijdragen

Delen

Terug naar boven