r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese troepenmacht

De Europese Unie heeft sinds 2007 twee gevechtseenheden paraat, genaamd EU-battlegroups (EUBG), die onmiddellijk wereldwijd kunnen worden ingezet. De samenstelling en het commando over de eenheden wisselt elk half jaar. Alle lidstaten leveren van tijd tot tijd een bijdrage aan de eenheden, behalve Denemarken en Malta. Daarnaast nemen ook vijf niet-EU-lidstaten deel, namelijk Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Turkije en Servië.

De opzet is om missies uit te kunnen voeren van 30 tot 120 dagen. Na een besluit van de Europese Raad moeten de gevechtseenheden binnen 10 dagen inzetbaar zijn. De EU wil hiermee als internationale gemeenschap snel en robuust kunnen ingrijpen in landen waar de situatie uit de hand is gelopen of dreigt te lopen. Het inzetgebied van deze gevechtseenheden bevindt zich binnen een straal van 6.000 kilometer om Brussel.

Een eenheid voorziet in een volledig pakket militaire capaciteiten, inclusief gevechtssteun, logistiek en transport. Gevechtseenheden kunnen worden ingezet voor evacuatie-operaties en humanitaire ondersteuning, maar ook voor conflictpreventie en crisisbeheersingsoperaties, zo nodig gewapend.

Nederland maakte meermaals deel uit van een EUBG onder leiding van een andere lidstaat. Begin 2011 had Nederland zelf de leiding over een gevechtseenheid. Deze bestond uit Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Litouwen. In 2018 stond Nederland opnieuw voor een half jaar aan het hoofd van een EUBG. Ditmaal in samenwerking met België, Luxemburg en Oostenrijk. In de tweede helft van 2018 droeg Nederland nog wel bij aan deze EUBG, in samenwerking met België, Luxemburg en Duitsland, maar had België de leiding. In 2020 draagt Nederland opnieuw bij aan een EUBG. In de tweede helft van het jaar werkt Nederland samen met Duitsland in een EUBG.

Sinds de oprichting in 2007 zijn de eenheden nog niet in actie gekomen. Mochten Nederlandse militairen ingezet worden dan zal de Nederlandse regering op grond van artikel 100 van de Grondwet, de Staten-Generaal daarover moeten inlichten.

Terug naar boven