r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Derogatie

Dit betekent het afwijken van een bestaande rechtsregel. In Europees verband betekent dit dat een land toestemming van de Europese Commissie heeft gekregen om voor een te bepalen periode van Europese regelgeving te mogen afwijken. Het is geen afschaffing van de regel, maar een schorsing voor één specifieke Europese regel voor de opgegeven termijn.

Delen

Terug naar boven