r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gewijzigd voorstel

De Europese Commissie kan, zolang een van haar voorstellen nog niet is aangenomen, altijd besluiten dit voorstel te wijzigen. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van besprekingen in het Europees Parlement of de Raad van Ministers, of naar aanleiding van adviezen van andere Europese organisaties.

De Raad van Ministers en het Europees Parlement kunnen ook voorstellen amenderen. De besluitvormingsprocedure begint dan echter niet helemaal opnieuw, maar deze wordt voortgezet in de eerste en tweede lezing van de medebeslissingsprocedure of in de bemiddelingsprocedure, waarbij de Commissie alle nodige initiatieven neemt om Parlement en Raad nader tot elkaar te brengen (zie artikel 251 EG-Verdrag).

Terug naar boven