r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlement pleit voor kerosinetaks

dinsdag 4 juli 2006, 14:56

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement pleit voor een belasting op kerosine. Dat bleek bij een stemming dinsdag. VVD-Europarlementslid Jeanine Hennis-Plasschaert had vergeefs getracht verzet te organiseren.

De belasting op de vliegtuigbrandstof moet het vliegen duurder maken. Passagiers zouden dan minder vluchten boeken of vaker trein of bus nemen. De VVD had zich tegen het idee gekeerd, omdat het milieueffect niet is aangetoond en passagiers al heffingen en toeslagen betalen.

,,Het rapport dat vandaag is aangenomen bevat zoveel paragrafen met onzin'', zei VVD-Europarlementslid Hennis-Plasschaert. ,,Alsof een kerosinetaks de oplossing is voor alle problemen met net milieu en bij het spoor.''

PvdA-Europarlementslid Dorette Corbey is wel tevreden met de uitkomst. ,,Goed dat de kerosinetaks zo op de agenda wordt gezet''', zei ze. ,,Het is belangrijk dat de luchtvaart milieubewuster wordt. Een vliegtuigvlucht kan niet goedkoper blijven dan een milieuvriendelijker treinreis.''

Het Europarlement stelde dinsdag bovendien dat vliegtuigmaatschappijen in een apart systeem rechten moeten kopen om broeikasgas CO2 te mogen uitstoten. Dat moet de luchtvaart ook dwingen om milieuvriendelijker te werken.

Het parlement reageerde met de standpunten op een rapport van de Europese Commissie. Die had vooral geopperd dat vliegtuigmaatschappijen moeten aansluiten bij de Europese handel in emissierechten.

De Europees Commissaris Stavros Dimas (Milieu) heeft al gesuggereerd alleen de meeste pleidooien van het parlement te willen negeren. Alleen zijn eigen idee om de luchtvaart emissierechten te laten kopen, zou tot een wetgevingsvoorstel moeten leiden.

Vliegtuigen veroorzaken 3 procent van de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot groeit echter, terwijl de overheid juist probeert de emissie te beperken. Minder uitstoot moet de opwarming van de aarde stuiten.

Andere partijen in het parlement stemden ook verdeeld over het pleidooi voor kerosinebelasting. CDA-Europarlementslid Corien Wortmann vindt de beoogde emissiehandel al heel wat. Kerosinebelasting gaat haar een brug te ver.

De twee leden van ChristenUnie/SGP zijn wel voor de belasting, omdat de luchtvaart dan gaat betalen voor de vervuiling. ChristenUnie/SGP wil de luchtvaartbedrijven wel opnemen in het bestaande Europese handelsysteem voor emissierechten.

Terug naar boven