r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

SOLVIT

SOLVIT is een online-dienst die bemiddelt bij grensoverschrijdende problemen en klachten van EU-burgers en -bedrijven over inbreuk op hun EU-rechten door overheidsinstanties in EU-landen, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Meestal komen deze geschillen voort uit het niet of verkeerd toepassen van de Europese regels voor de interne markt door overheidsinstanties. SOLVIT helpt door de betrokken instanties op de EU-rechten te wijzen en te bemiddelen tussen beide partijen. Er zijn SOLVIT-centra in alle lidstaten van de EU, maar ook in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Voorbeelden van problemen door een verkeerde toepassing van de interne marktregels:

  • het niet kunnen krijgen van een verblijfsvergunning
  • geen gebruik mogen maken van sociale voorzieningen
  • geconfronteerd worden met afwijkende eisen bij het importeren van producten
  • erkenning van diploma's
  • problemen rond vestiging of betaling over de grenzen.

De Europese Commissie biedt faciliteiten voor de databank van SOLVIT en ondersteunt de organisatie waar mogelijk om problemen sneller op te lossen. Het streven is om binnen 10 weken een oplossing te vinden voor de aanvrager. Het inschakelen van SOLVIT is gratis.

SOLVIT kan geen juridische geschillen of geschillen tussen EU-burgers of -bedrijven onderling oplossen. Voor klachten over EU-instellingen kunnen burgers en bedrijven terecht bij de de Europese Ombudsman.

1.

Meer informatie

Terug naar boven