r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Vliegen in de Europese Unie

Als uw vlucht vertraging heeft of geannuleerd wordt, kunt u in aanmerking komen voor compensatie. De compensatie geldt voor vluchten binnen de Europese Unie (EU) of voor vluchten van buiten de unie naar een EU-land, voor zover het een vlucht van een EU-luchtvaartmaatschappij betreft. De rechten van passagiers zijn vastgelegd in de Europese verordening 261/2004.

Ook neemt de EU maatregelen om de veiligheid van de luchtvaart te verbeteren. Naast een zwarte lijst voor luchtvaartmaatschappijen die onveilig zijn gebleken, heeft de EU verschillende richtlijnen en verordeningen opgesteld ten behoeve van veiligheid. Bijvoorbeeld een richtlijn over de werk- en rusttijden van vliegtuigpersoneel of een richtlijn over de veiligheid van vliegvelden.

1.

Rechten

Op grond van Europese regels heeft u rechten als het gaat om:

  • informatie over vluchten en reserveringen
  • schade aan bagage
  • vertragingen en annuleringen van vluchten
  • instapweigering
  • compensatie bij ongevallen en problemen bij pakketreizen
  • compensatie bij vertraging
  • transparante prijzen

Vliegtuigpassagiers die met meer dan drie uur vertraging op de eindbestemming aankomen, hebben recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De compensatie geldt ook wanneer zij na een overstap meer dan drie uur te laat op hun bestemming arriveren. Vliegtuigmaatschappijen dragen de verantwoordelijkheid om bij een annulering van de vlucht vanaf de vakantiebestemming ook eten, drinken en een overnachting voor de klant aan te bieden.

Als een vlucht uitvalt wegens technische problemen, kan er ook reden zijn voor compensatie. De compensatie mag alleen worden geweigerd als het gaat om uitzonderlijke technische problemen. Dat zijn problemen waar de luchtvaartmaatschappij zelf geen invloed op heeft. Problemen die aan het licht komen bij onderhoud zijn bijvoorbeeld geen reden om de compensatie te weigeren.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 17 september 2015 dat de luchtvaartmaatschappij ook een schadevergoeding moet betalen als een vlucht vanwege onvoorziene technische problemen geannuleerd wordt. Dat naar aanleiding van een zaak over een passagier van KLM. Volgens KLM was de vertraging het gevolg van 'buitengewone omstandigheden', namelijk een kapotte brandstofpomp en een defecte hydraulische eenheid. Het hof zag deze technische problemen echter niet als buitengewoon en vond compensatie voor de passagiers op zijn plaats. Het hof oordeelde daarentegen op 4 mei 2017 dat een botsing tussen een vogel en een vliegtuig wel een buitengewone omstandigheid is. De luchtvaartmaatschappij hoeft de passagiers in dat geval niet te compenseren.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 7 september 2017 dat bij de compensatie van langdurige vertragingen de hemelsbrede afstand tussen de luchthavens berekend wordt. De werkelijke afstand telt dus niet.

Verder heeft de klant het recht om vóór het boeken de definitieve prijs te zien, inclusief alle toeslagen, belastingen, heffingen, etc.

2.

Veiligheid

Om de veiligheid in de luchtvaart in Europa verder te verbeteren, hanteert de Europese Commissie een lijst van luchtvaartmaatschappijen waarvan is aangetoond dat ze onveilig zijn. Deze mogen niet langer opereren binnen het Europese luchtruim.

Na de terroristische aanslagen in 2001 zijn de veiligheidsprocedures op Europese luchthavens verscherpt. Sinds 2006 is het bijvoorbeeld niet meer toegestaan om grote hoeveelheden vloeistoffen in handbagage mee te nemen.

Op 31 januari 2014 is deze regel versoepeld; een aantal producten (zoals medicijnen) mogen weer worden meegenomen in de handbagage, net als alle vloeistofhoudende producten gekocht op de luchthaven achter de veiligheidscontroles.

Ook op andere terreinen heeft de Europese Unie regels ingevoerd. In 2007 is bijvoorbeeld een richtlijn ingevoerd over de werk- en rusttijden van vliegtuigpersoneel. Eind oktober 2012 werd verordening 965/2012 van kracht, met onder meer nieuwe bepalingen over de duur van nachtdiensten. De verordening werd voorbereid door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA). In februari 2014 werd overeenstemming bereikt over een nieuwe verordening, die de afhandeling van luchtvaartincidenten moet verbeteren, waardoor fouten uit het verleden minder snel opnieuw zouden moeten voorkomen.

In maart 2014 kwam de Europese Commissie met nieuwe regelgeving over de veiligheid van vliegvelden. De nieuwe regels zorgen voor gemeenschappelijke voorschriften voor het ontwerp, gebruik en onderhoud van de 700 grootste vliegvelden in de EU.

In april 2014 heeft de Commissie een verordening aangenomen waarbij het gemakkelijker wordt voor luchtvaartmaatschappijen van buiten de EU om toestemming te krijgen om te vliegen naar bestemmingen binnen de Europese Unie. Dit betekent dat een luchtvaartmaatschappij niet meer aan elke afzonderlijke lidstaat toestemming hoeft te vragen. EASA zal toezien op deze autorisatie.

Elektronische apparatuur

Lange tijd werd het gebruik van draagbare elektronische apparatuur, waaronder smartphones en tablets, aan boord van vliegtuigen als gevaarlijk beschouwd. In december 2013 heeft de EASA vastgesteld dat deze apparaten tijdens het opstijgen, gedurende de reis en tijdens het landen in de vliegmodus kunnen blijven zonder enig gevaar voor de veiligheid.

De Europese Commissie heeft de EASA gevraagd om te bekijken of de elektronische apparaten ook in de gewone zendmodus kunnen worden gebruikt. Siim Kallas, oud-eurocommissaris voor Vervoer, gaf wel duidelijk aan dat de apparatuur alleen in de zendmodus kan worden gebruikt als dit echt veilig is.

3.

Grenscontroles

Er kan tussen de landen van het Schengengebied (inclusief enkele landen die geen lid zijn van de EU) zonder grenscontroles gereisd worden. Op de luchthavens worden nog wel identiteitscontroles en eventuele standaard veiligheidscontroles uitgevoerd bij het inchecken en aan boord gaan.

De Europese Unie heeft lijsten opgesteld voor goederen die u niet mee mag nemen in het vliegtuig of in de bagageruimte.

4.

Klachten/vragen

Heeft u vragen of klachten over het maken van vliegreizen binnen, van of naar de EU? Dan kunt u contact opnemen met Europe Direct. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Europe Direct

00 800 67891011

In Nederland was er sinds 1 juli 2009 een geschillencommissie actief die vakantiegangers moest helpen met problemen tijdens hun vliegreis. Reizigers kunnen de geschillencommissie benaderen als ze dergelijke problemen niet konden oplossen met hun luchtvaartmaatschappij. Zij konden digitaal of per post via een vragenformulier hun klacht indienen. Deze geschillencommissie is sinds 1 januari 2012 opgeheven. Dergelijke klachten kunnen vakantiegangers nu voorlegen bij het meldpunt luchtvaarpassagiers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

5.

Meer informatie

Terug naar boven