r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vliegen in de Europese Unie

Vliegtuig

Als een vlucht vertraging heeft of geannuleerd wordt, is het mogelijk in aanmerking te komen voor compensatie. De rechten van passagiers zijn vastgelegd in de Europese verordening 261/2004. De Europese Unie tracht zo de consumentenrechten van vliegtuigpassagiers in Europa gelijk te trekken. Daarnaast heeft de EU bevoegdheden op het gebied van veilig vliegen en douanes op vliegvelden.

De compensatie bij een vertraagd of geannuleerde vlucht geldt in beginsel voor vluchten binnen de Europese Unie (EU) of voor vluchten van buiten de unie naar een EU-land, voor zover het een vlucht van een EU-luchtvaartmaatschappij betreft. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2019 echter dat compensatie ook geldt voor vluchten buiten de EU, die aansluiten op een vlucht vanaf de EU.

Op het gebied van veiligheid heeft de EU vooral een aanvullende rol. Naast een zwarte lijst voor luchtvaartmaatschappijen die onveilig zijn gebleken, heeft de EU verschillende richtlijnen en verordeningen opgesteld ten behoeve van veiligheid. Er is bijvoorbeeld een Europese richtlijn over de werk- en rusttijden van vliegtuigpersoneel en een richtlijn over de veiligheid van vliegvelden.

Inhoud

1.

Consumentenrechten

Op grond van Europese regels hebben vliegtuigpassagiers rechten als het gaat om:

 • informatie over vluchten en reserveringen
 • schade aan bagage
 • vertragingen en annuleringen van vluchten
 • instapweigering
 • compensatie bij ongevallen en problemen bij pakketreizen
 • compensatie bij vertraging
 • transparante prijzen

Vliegtuigpassagiers die met meer dan drie uur vertraging op de eindbestemming aankomen, hebben recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De compensatie geldt ook wanneer zij na een overstap meer dan drie uur te laat op hun bestemming arriveren. Vliegtuigmaatschappijen dragen de verantwoordelijkheid om bij een annulering van de vlucht vanaf de vakantiebestemming ook eten, drinken en een overnachting voor de klant aan te bieden.

Als een vlucht uitvalt wegens technische problemen, kan er ook reden zijn voor compensatie. De compensatie mag alleen worden geweigerd als het gaat om uitzonderlijke technische problemen. Dat zijn problemen waar de luchtvaartmaatschappij zelf geen invloed op heeft. Problemen die aan het licht komen bij onderhoud zijn bijvoorbeeld geen reden om de compensatie te weigeren.

Het Europese Hof van Justitie heeft drie belangrijke uitspraken gedaan die de consumentenrechten van vliegtuigpassagiers hebben uitgebreid in de afgelopen jaren:

 • 1. 
  het Hof oordeelde op 17 september 2015 dat de luchtvaartmaatschappij ook een schadevergoeding moet betalen als een vlucht vanwege onvoorziene technische problemen geannuleerd wordt. Dat naar aanleiding van een zaak over een passagier van KLM. Volgens KLM was de vertraging het gevolg van 'buitengewone omstandigheden', namelijk een kapotte brandstofpomp en een defecte hydraulische eenheid. Het hof zag deze technische problemen echter niet als buitengewoon en vond compensatie voor de passagiers op zijn plaats. Het hof oordeelde daarentegen op 4 mei 2017 dat een botsing tussen een vogel en een vliegtuig wel een buitengewone omstandigheid is. De luchtvaartmaatschappij hoeft de passagiers in dat geval niet te compenseren.
 • 2. 
  het Hof oordeelde op 7 september 2017 dat bij de compensatie van langdurige vertragingen de hemelsbrede afstand tussen de luchthavens berekend wordt. De werkelijk gevlogen afstand telt dus niet.
 • 3. 
  het Hof oordeelde op 11 juli 2019 dat vertraging en annulering buiten de EU ook gecompenseerd kan worden, mits die vlucht na een overstap van een vlucht uit de EU komt en die vluchten in één boeking zijn gekocht. De luchtvaartmaatschappij van de eerste vlucht is dan verantwoordelijk voor de compensatie.

2.

Veiligheid

Om de veiligheid in de luchtvaart in Europa verder te verbeteren, hanteert de Europese Commissie een lijst van luchtvaartmaatschappijen waarvan is aangetoond dat ze onveilig zijn. Deze mogen niet langer opereren binnen het Europese luchtruim.

Ook op andere terreinen heeft de Europese Unie regels ingevoerd. In 2007 is bijvoorbeeld een richtlijn ingevoerd over de werk- en rusttijden van vliegtuigpersoneel. Eind oktober 2012 werd verordening 965/2012 van kracht, met onder meer nieuwe bepalingen over de duur van nachtdiensten. De verordening werd voorbereid door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA). In februari 2014 werd overeenstemming bereikt over een nieuwe verordening, die de afhandeling van luchtvaartincidenten moet verbeteren, waardoor fouten uit het verleden minder snel opnieuw zouden moeten voorkomen.

In april 2014 heeft de Commissie een verordening aangenomen waarbij het gemakkelijker wordt voor luchtvaartmaatschappijen van buiten de EU om toestemming te krijgen om te vliegen naar bestemmingen binnen de Europese Unie. Dit betekent dat een luchtvaartmaatschappij niet meer aan elke afzonderlijke lidstaat toestemming hoeft te vragen. EASA zal toezien op deze autorisatie.

Elektronische apparatuur

Lange tijd werd het gebruik van draagbare elektronische apparatuur, waaronder smartphones en tablets, aan boord van vliegtuigen als gevaarlijk beschouwd. In december 2013 heeft de EASA vastgesteld dat deze apparaten tijdens het opstijgen, gedurende de reis en tijdens het landen in de vliegmodus kunnen blijven zonder enig gevaar voor de veiligheid.

De Europese Commissie heeft de EASA gevraagd om te bekijken of de elektronische apparaten ook in de gewone zendmodus kunnen worden gebruikt. Siim Kallas, oud-eurocommissaris voor Vervoer, gaf wel duidelijk aan dat de apparatuur alleen in de zendmodus kan worden gebruikt als dit echt veilig is.

3.

Klachten/vragen over vliegreizen

Heeft u vragen of klachten over het maken van vliegreizen binnen, van of naar de EU? Dan kunt u contact opnemen met Europe Direct. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste instantie.

4.

Meer informatie

Terug naar boven