r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Autorijden in Europa

In Duitsland geldt soms geen maximumsnelheid, in Ierland rijdt men links en in Cyprus mag u een drankje extra drinken: ieder land in Europa houdt er zijn eigen verkeersregels op na. Als u van plan bent om met de auto naar een ander EU-land te reizen, is het dan ook verstandig om u vooraf te verdiepen in de buitenlandse verkeersregels en uw rechten en plichten als reiziger.

Voor overtredingen op verkeersregels die begaan zijn in een ander EU-land, worden burgers in de EU sinds november 2013 gewoon beboet. Vanaf dit moment hebben lidstaten de verplichting om gegevens over burgers uit te wisselen op het moment dat zij een verkeersovertreding in een ander EU-land hebben begaan, zodat overtreders effectiever kunnen worden aangepakt.

De Raad van ministers heeft in maart 2015 een nieuwe richtlijn aangenomen over het uitwisselen van informatie over in het buitenland begane verkeersovertredingen. De belangrijkste verandering is dat de bestaande regels vanaf mei 2017 ook van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. In de overige lidstaten geldt de richtlijn vanaf mei 2015.

Delen

Inhoud

1.

Minimum- en maximumleeftijd

Voor het besturen van een auto geldt in de meeste Europese landen een minimumleeftijd van 18 jaar. Als u een auto wilt huren in het buitenland, kan het echter voorkomen dat u ouder moet zijn. In de meeste gevallen ligt de leeftijdsgrens bij verhuurbedrijven tussen de 20 en 23 jaar. In enkele landen binnen Europa is er een maximumleeftijd vastgelegd voor bestuurders van een huurauto. Deze varieert van 65 tot 75 jaar.

2.

Papieren

Voordat u binnen Europa een auto mag besturen, moet u beschikken over een aantal papieren. Het belangrijkste document is het rijbewijs. Een geldig rijbewijs dat in één van de lidstaten van de Europese Unie is uitgegeven, geeft u de bevoegdheid om binnen Europa een auto te besturen. In de meeste landen moet u naast een geldig rijbewijs ook in het bezit zijn van het kentekenbewijs van uw auto.

Sinds 19 januari 2013 hebben alle nieuwe rijbewijzen die in de EU worden afgegeven de vorm van een plastic creditcard, met een Europees standaardformaat en betere beveiliging. De meer dan 100 verschillende papieren en plastic modellen die momenteel in de hele EU worden gebruikt, worden vervangen door het nieuwe Europese rijbewijs.

3.

Verzekering

Zolang u binnen Europa reist, moet uw auto minimaal verzekerd zijn op het niveau van wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is eveneens geldig in de niet-EU-landen IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Bent u in uw eigen land allrisk verzekerd? Gaat u dan voor uw reis na of uw verzekering in deze omvang ook in andere EU-landen geldt.

Welke documenten kunt u het best mee op reis nemen als u met de auto naar een ander land binnen Europa reist?

 • Groene kaart

  Dit internationaal erkende verzekeringsbewijs - ook wel internationale motorrijtuigverzekeringskaart genoemd - maakt het u extra gemakkelijk om in het buitenland een schadeclaim in te dienen. Deze kaart is niet overal verplicht binnen Europa, maar het is aan te raden deze altijd bij je te hebben. De groene kaart wordt verstrekt door de verzekeringsmaatschappij.

 • Verzekeringsbewijs

  Beschikt u niet over een groene kaart? Zorgt u er dan voor dat u binnen Europa uw verzekeringsbewijs bij u hebt.

 • Europees aanrijdingsformulier

  Met dit standaarddocument kunt u bij een ongeval in een ander EU-land eenvoudig ter plaatse aangifte doen. Beschikt u nog niet over dit formulier? Vraag er dan een aan bij uw verzekeraar.

 • Eigenaarsverklaring

  Bent u van plan om binnen Europa met andermans auto te reizen? Zorgt u er dan voor dat u een ondertekende verklaring van de eigenaar bij u draagt.

Dankzij de Europese regelgeving kunt u, als u in het buitenland slachtoffer wordt van een verkeersongeval, rekenen op een snelle schadevergoeding. Ook als u in een land buiten de Europese Unie betrokken raakt bij een ongeval, is deze regeling van kracht. Het is in dat geval overigens wel vereist dat u over een groene kaart beschikt.

4.

Verkeersregels en maximumsnelheden

Omdat binnen de Europese Unie de verkeersregels kunnen verschillen, is het belangrijk dat u zich voorafgaand aan uw autoreis naar of in een ander EU-land, verdiept in de daar geldende verkeersregels.

Een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht binnen de gehele Europese Unie;
 • het gebruiken van kinderzitjes is in de hele EU verplicht zodra u kinderen (personen onder de 18 jaar) kleiner dan 1,35 meter vervoert in uw auto;
 • in Ierland, Cyprus, Malta en het Verenigd Koninkrijk wordt links gereden;
 • telefoneren met uw telefoon in uw hand is in de hele Europese Unie verboden. In een aantal EU-landen is hands free bellen wel toegestaan;
 • de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed tijdens het rijden is in de Europese Unie meestal 0,5 mg/ml (0,5 promille). Er zijn echter uitzonderingen, die variëren van 0 mg/ml (diverse Oost-Europese landen) tot 0,8 mg/ml;
 • de maximumsnelheden kunnen verschillen binnen de Europese Unie, dus houdt u hier rekening mee.

Via de onderstaande links vindt u per land alle verkeersregels, maximumsnelheden en voorwerpen die verplicht in de auto moeten worden meegenomen.

5.

eCall

e-call: gebotste auto belt 112 en centrale stuurt ambulance

Om de Europese wegen nog veiliger te maken, kwam de Europese Commissie in 2011 met het voorstel voor de invoering van een systeem dat het aantal auto-ongelukken met dodelijke afloop moet terugdringen: eCall. Dit systeem is gebaseerd op een apparaatje dat bij auto's wordt ingebouwd en automatisch contact maakt met het Europees alarmnummer 112 zodra de auto bij een ongeluk betrokken raakt. Het apparaat geeft bij de alarmering direct alle gegevens van de auto door, waaronder de huidige locatie, zodat hulp zo snel en effectief mogelijk verleend kan worden.

Het Europees Parlement liet zich op 3 juli 2012 in een resolutie positief uit over het verplicht stellen van het eCall systeem in alle auto's met ingang van 2018. Het Parlement heeft de Commissie daarnaast gevraagd om in overweging te nemen het systeem uit te breiden naar andere voertuigen, zoals motoren, bussen en vrachtwagens. De kosten van het project hebben in de loop der jaren echter nogal wat weerstand opgeroepen. Daarnaast zijn er met name bij de Groene en liberale fracties in het Europees Parlement zorgen over de privacy.

Op 26 februari 2014 stemde het Europees Parlement in met het verplicht stellen van het eCall-systeem. In december 2014 werden het Europees Parlement en de Raad het met elkaar eens over de regels die gelden voor het systeem. Het systeem moet toegankelijk en gratis zijn voor alle gebruikers. Er mogen geen persoonlijke gegevens tussen eCall en derden worden uitgewisseld.

Op 2 maart 2015 stemde de Raad in met het voorstel van de Europese Commissie; op 28 april 2015 stemde het Europees Parlement met het voorstel in. Vanaf 31 maart 2018 moet elke nieuwe auto van het systeem eCall zijn voorzien.

6.

Meer informatie

7.

Meer praktische informatie over Europa

Delen

Terug naar boven