r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Europese aanbesteding

Als de overheid goederen of diensten afneemt van een bedrijf, gelden speciale procedures voor het kiezen van ondernemingen, de zogenaamde aanbestedingsprocedures. Boven een bepaald bedrag is de Nederlandse overheid verplicht om opdrachten Europees aan te besteden.

Het doel van Europees aanbesteden door de overheid is het openstellen van de markt voor alle bedrijven in de Europese Unie, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd. Een nationale overheid mag dus ondernemingen uit het eigen land niet bevoordelen bij het gunnen van opdrachten. Alle aanbieders moeten een eerlijke kans krijgen.

Delen

Inhoud

1.

Drempelbedrag

Europees aanbesteden door de overheid is verplicht boven een bepaald drempelbedrag. Die bedragen variëren en zijn afhankelijk van het soort opdracht.

Onder de drempelwaarden is op nationaal niveau geen specifieke regelgeving voor aanbesteding. Toch gelden ook daar algemene regels uit een EG-Verdrag. Die houden onder meer in: gelijke behandeling van aanbieders, geen discriminatie en transparantie in de besluitvorming.

2.

Versoepeling

In januari 2014 ging het Europees Parlement akkoord met een versoepeling van de aanbestedingsregels, waardoor niet langer alleen de prijs de doorslag moet geven bij de keuze voor een aanbieder. Ook de kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en het innovatiepotentieel mogen voortaan een beslissende rol spelen. Verder worden de administratieve lasten voor meedingende bedrijven verminderd.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven