r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Dit Secretariaat-Generaal staat de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad, met inbegrip van de voorzitterschappen, het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) en overige comités en werkgroepen van de Raad, bij. Dit instituut draagt op alle niveaus zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. Het Secretariaat waarborgt daarmee de continuïteit van de werkzaamheden van de instelling.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Hoofdtaken

Het Secretariaat-Generaal houdt zich bezig met:

  • Het assisteren, adviseren en helpen van de Raad van de EU en de Europese Raad bij het coördineren van hun werkzaamheden
  • Het ondersteunen van het voorzitterschap van de Europese Raad bij onderhandelingen in de Europese Raad en met andere EU-instellingen
  • Het verstrekken van logistieke steun en regelen van praktische organisatie van vergaderingen
  • Het opstellen van ontwerpversies van agenda's, verslagen, nota's en notulen van vergaderingen

2.

Organisatie

Het Secretariaat-Generaal van de Raad omvat een kabinet van de Secretaris-Generaal, een juridische dienst, een persdienst en directoraten-generaal voor de diverse beleidssectoren. Aan het hoofd van het Secretariaat-Generaal staat de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie.

Delen

Terug naar boven