r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-landen akkoord met afgezwakte dienstenwet

maandag 29 mei 2006, 22:57

BRUSSEL (ANP) - Vrijwel alle EU-landen hebben maandagavond ingestemd met een Europese wet die het makkelijker maakt om diensten te verlenen over de landsgrenzen.

Ook Nederland kon uiteindelijk instemmen met de wet, ook al is die flink verwaterd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van oud-EU-commissaris Frits Bolkestein.

In veel Europese landen bestaat nu nog een wirwar aan regels voor allerlei dienstverleners. Zo moeten architecten zich soms verplicht inschrijven in een nationaal register. De nieuwe wet maakt daar in een klap een eind aan. Beroepseisen zijn verboden als die in feite buitenlandse dienstverleners buiten de deur houden.

Vakbonden

Bolkestein ging destijds veel verder. Hij schafte in zijn voorstel simpelweg alle nationale beroepsregels af voor buitenlanders. Dienstverlenende bedrijven in alle branches hoefden zich alleen te houden aan de eisen in hun eigen land. Daar was veel protest tegen, onder meer van vakbonden die vreesden dat bedrijven zich massaal zouden vestigen in landen in lidstaten met weinig regels. Het Europees Parlement zette daarop het mes in het voorstel.

Maandagavond heeft Nederland samen met Luxemburg en acht landen uit het voormalige Oostblok met succes geprobeerd het liberale karakter van de wet te herstellen. Na urenlang soebatten gingen alle EU-landen ermee akkoord dat ze al hun bestaande en nieuwe nationale beroepsregels doorsturen naar Brussel, zodat iedereen kan zien of ze in strijd zijn met de nieuwe afspraken.

Van Gennip

,,Een cruciale aanvulling'', reageerde een opgeluchte staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken) na afloop. ,,De bewijslast ligt nu bij de lidstaten. Anders moet een bedrijf dat aanloopt tegen een belemmering, een land aanklagen om uiteindelijk bij het Europees Hof te belanden. Dat duurt jaren, dat werkt natuurlijk niet.''

Het Europees Parlement moet nog wel instemmen met de nieuwe tekst.

Terug naar boven