r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen

Een voorstel wordt aangenomen als meer dan de helft van de lidstaten vóór stemt. Het gaat om de helft plus één van alle lidstaten van de Europese Unie, niet alleen om de lidstaten die een stem uitbrengen. Een lidstaat kan zich onthouden van stemming. Als een lidstaat afwezig is kan er, zolang minstens de helft plus één van de lidstaten aanwezig is, wel over voorstellen worden gestemd.

Bij deze stemwijze heeft elke lidstaat een even zware stem; er wordt geen gebruik gemaakt van gewogen stemmen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt vooral gebruikt voor minder belangrijke of heel technische onderwerpen.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven