r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

De Europese Raad neemt een voorstel aan wanneer 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van vijftien, vóór stemt. Ook moet in de lidstaten die voor zijn, ten minste 65% van de totale bevolking van de Europese Unie wonen.

Wanneer een voorstel het net wel haalt maar er een grote minderheid tegen het voorstel is, dan moet de Europese Raad het voorstel toch nog een keer bespreken als één van de tegenstemmers daarom vraagt.

Om te kunnen stemmen moet ten minste twee derde van alle lidstaten van de Europese Unie aanwezig zijn.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen gebruikt op terreinen waar dat in de Europese verdragen specifiek wordt aangegeven. Dit is een zeer beperkt aantal terreinen die van minder groot belang zijn.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven