r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen

Eenparigheid van stemmen wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn. Iedere lidstaat kan dus een besluit blokkeren.

Afwezigheid telt als een stem tegen. Dus als niet alle lidstaten bij een stemming aanwezig zijn, kan een voorstel niet worden aangenomen. Als een lidstaat zich onthoudt van stemming (het land stemt niet vóór, maar ook niet tegen) kan een voorstel wel worden aangenomen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt slechts op enkele, maar wel politiek gevoelige onderwerpen toegepast.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven