r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Minister ziet alsnog ruimte voor nieuw besluit over nationaliteit Hirsi Ali

woensdag 17 mei 2006, 9:04

Minister Rita Verdonk heeft na een urenlang debat de Tweede Kamer toegezegd de komende zes weken alsnog te bezien of Hirsi Ali haar Nederlanderschap kan behouden. De Tweede Kamer drong daar vrijwel unaniem op aan. Uiteindelijk waren er twee moties nodig, ondertekend door VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en SP, om dit standpunt vast te leggen.

De minister verdedigde in het debat haar handelwijze door te verwijzen naar de Rijkswet op het Nederlanderschap (artikel 14) en een arrest van de Hoge Raad. De Tweede Kamer vond in meerderheid dat zij de ruimte die de wet lijkt te bieden onvoldoende heeft gebruikt. De wet lijkt ruimte te bieden om ook als onjuiste gegevens zijn verstrekt toch niet tot het ontnemen van het Nederlanderschap over te gaan. Ook was er veel kritiek op de snelheid waarmee de minister haar conclusie had getrokken.

Er is alleen sprake van een inspanningsverplichting. De minister behoudt voor zichzelf de vrijheid om het Nederlanderschap uiteindelijk toch in te trekken. Volgens fractievoorzitter André Rouvoet van de ChristenUnie heeft de minister door eerst te melden dat zij geen ruimte had en later te verklaren dat er wel ruimte is, haar geloofwaardigheid verloren.

bron: PDC

 

verwant nieuws

Delen

Terug naar boven