r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Recht en rechtspraak

 Vrouwe Justitia

Als inwoner van de Europese Unie is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. Omdat regels en wetten kunnen verschillen per EU-lidstaat, kan het nog weleens verwarrend zijn wat u moet doen bij een juridisch probleem in een andere lidstaat of bij een geschil met een inwoner van een ander EU-land. De Europese Commissie heeft daarom een aantal websites in het leven geroepen om u te informeren.

Internationaal, burgerlijk, gemeenschaps- en handelsrecht

Wilt u weten wat uw rechten zijn bij faillissement van uw werkgever? Bent u op zoek naar informatie over uw verantwoordelijkheden als ouder? Heeft u wellicht interesse in de organisatie van de rechtspraak in de verschillende Europese lidstaten? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen kunt u vinden op de website van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Door de EU-lidstaten zijn daarnaast gezamenlijke afspraken gemaakt over zaken als rechtsbijstand, familierecht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen. Op de website Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken vindt u meer informatie over bovenstaande en gerelateerde zaken.

De Europese Unie heeft in 2009 een voorziening getroffen voor grensoverschrijdende burgerlijke en handelsgeschillen. De zogenaamde Small Claims Procedure is in het leven geroepen om de toegang tot de rechter te vereenvoudigen. Deze zaken moeten grensoverschrijdend zijn, de claim mag niet meer zijn dan 2000 euro en het moet binnen de EU spelen.

Uitspraken in zaken die vallen onder deze procedure worden gedaan door een rechter in het land van de persoon die de claim indient. Deze worden erkend in andere lidstaten en zijn daar ook direct toepasbaar. De Small Claims Procedure is een alternatief op, en geen vervanging van mogelijkheden onder nationaal recht. In november 2013 heeft de Commissie een voorstel gedaan om het maximum claimbedrag van procedure te verhogen naar een bedrag van 10.000 euro.

Erfrecht

Het overlijden van een partner of familielid brengt op zich al veel verdriet en zorgen met zich mee. Hoe en waar vindt de begrafenis plaats? Wie zorgt er voor de nabestaanden? Het is dan ook in ieders belang als het vaak koele, zakelijke verdelen van de erfenis soepel verloopt.

Om dit te bevorderen heeft de Europese Commissie in juli 2012 maatregelen genomen. Voortaan kunnen burgers met eenvoudigere procedures de juridische kant van internationale testamenten of erfenissen afhandelen. In principe geldt de gewone verblijfplaats van de overledene als criterium om te bepalen welk recht van toepassing is.

Ook is er een Europese website over erfrecht opgezet.

Strafrecht

Spookbeelden van gevangenissen waarin gevangenen geen rechten hebben, dagelijks gemarteld worden en bijna geen voedsel krijgen. Ze worden bevestigd door verhalen van westerlingen die in een ver land in de gevangenis zijn beland. Gelukkig zijn dergelijke praktijken niet mogelijk binnen de Europese Unie. Iedere inwoner van de EU heeft namelijk een aantal basisrechten waarop hij zich mag beroepen.

Allereerst heeft een verdachte bij vervolging in de hele Europese Unie recht op vertaling bij politieverhoren en rechtbankzittingen en recht op een advocaat. Ook heeft hij recht op heldere informatie in zijn eigen taal over zijn rechten en het op de hoogte stellen van een derde partij wanneer hij gevangen is genomen.

Juridische vragen?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft de Europese Commissie in 2010 een website geopend waar u, als inwoner van de EU, terecht kunt met uw juridische vragen. De website biedt in 22 verschillende talen informatie aan over wetgeving en de rechtspraktijk in EU-lidstaten. Ook het kadaster en andere gegevens uit de Europese lidstaten kunnen via deze website geraadpleegd worden.

Terug naar boven