r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Subsidies voor kleine projecten

Veel subsidies van de Europese Unie zijn gericht op grootschalige projecten die vaak in grote internationale partnerschappen moeten worden uitgevoerd. Voor kleine organisaties en particulieren die grensoverschrijdende projecten willen starten vanuit Nederland bestaan er ook kleinere (niet EU-)subsidieregelingen.

European Youth Foundation

Dit fonds is in 1972 opgericht door de Raad van Europa en heeft als doel Europese jongerenactiviteiten financieel te steunen. Het gaat om activiteiten ter bevordering van vrede, begrip en samenwerking, waarbij respect voor mensenrechten, democratie, tolerantie en solidariteit centraal staat.

Intensivering bilaterale betrekkingen West-Europa

Deze subsidieregeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afkorting IBB-WE) heeft als doel de relaties met andere West-Europese landen te bevorderen. Activiteiten die kunnen bijdragen aan dit doel zijn bijvoorbeeld: seminars, studies, conferenties, uitwisselingsprojecten en vertalingen van publicaties.

1.

Meer informatie

Terug naar boven