r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemeenschappelijk standpunt (JBZ/GBVB)

Het gemeenschappelijk standpunt is een gezamenlijke lijn die lidstaten van de Europese Unie vaststellen op een bepaald onderwerp op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en - voor het Verdrag van Nice - ook het terrein van justitie en binnenlandse zaken. Een gemeenschappelijk standpunt is bindend.

In het Verdrag van Lissabon is het gemeenschappelijk standpunt in strikt juridische zin vervangen door het besluit.

Inhoud

1.

Het gemeenschappelijk standpunt in detail

Toepassingsgebied

Een gemeenschappelijk standpunt is dwingend voor de lidstaten, maar laat toch enige ruimte voor nationaal optreden. Lidstaten mogen in hun verdere optreden in een bepaalde zaak niet afwijken van de in het gemeenschappelijk standpunt vastgestelde lijn. Ook moeten lidstaten wanneer zij een standpunt willen innemen over een zaak de Raad daar van tevoren van op de hoogte stellen, om zo de eenheid van standpunt te bewaken.

Het gemeenschappelijk optreden wordt alleen gebruikt op het terrein van Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

Vaststelling gemeenschappelijk standpunt

Nu het Verdrag van Lissabon van kracht is, worden de gezamenlijke standpunten en hun uitvoering gebaseerd op besluiten. Ze moeten goedgekeurd worden door de Raad van Ministers.

2.

Meer informatie

Terug naar boven