r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wetgevende bevoegdheid Europees Parlement

Het Europees Parlement (EP) stelt, samen met de Raad van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers'), de Europese regelgeving vast. De precieze rol van het Europees Parlement hangt af van de besluitvormingsprocedure die gevolgd wordt. De te volgen besluitvormingsprocedure kan per beleidsterrein verschillen. Op verreweg de meeste beleidsterreinen is het Europees Parlement volwaardig medewetgever.

In de regel geldt dat de lidstaten bij heel gevoelige beleidsterreinen zoals fiscaal beleid of buitenlands- en defensiebeleid ervoor hebben gekozen de besluitvorming meer in eigen hand te houden waardoor de rol van het Europees Parlement minder belangrijk is.

1.

Meer informatie

Terug naar boven