r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Inkopen doen in andere EU-landen

Laptop
Bron: Europees parlement

De Europese Unie heeft het voor consumenten makkelijker gemaakt om over de grens producten te kopen en verkopen. Zo zijn er regels opgesteld om ervoor te zorgen dat alle producten werken en veilig zijn. Bovendien worden er eisen gesteld aan online producten om consumenten te beschermen.

Wie op vakantie in de Europese Unie iets koopt, mag dat meestal zo mee de grens over nemen. Daarnaast zijn consumenten in de EU beschermd tegen onredelijke bepalingen in leveringsvoorwaarden. Bij twijfel krijgt de consument in veel gevallen gelijk omdat een contract in duidelijke taal moet zijn opgesteld.

In 2014 is een geïntegreerde Europese betaalmarkt van start gegaan, wat betekent dat het onderscheid met nationale betalingen is verdwenen. Hierdoor is het makkelijker geworden om internationale betalingen te verrichten.

Inhoud

1.

Online winkelen

In de EU worden steeds vaker online aankopen gedaan; ook op sites buiten de eigen landsgrenzen. Met de richtlijn "kopen op afstand" zijn een aantal rechten bij online aankopen geregeld zoals:

  • veertien dagen bedenktijd na een aankoop, en betere regels voor de restitutie van het aankoopbedrag
  • geen extra kosten bij aankopen met creditcard
  • verbeterde transparantie over de prijsopbouw
  • een verbod op vooraf aangevinkte vakjes met extra's
  • een verbod op 'online valkuilen' waardoor gratis producten uiteindelijk helemaal niet gratis blijken te zijn
  • betere informatie over de bruikbaarheid van hard- en software bij digitale content

2.

Eén betaalmarkt

Op 1 augustus 2014 is Nederland, net als andere eurolanden, overgegaan op het Europese betalingssysteem SEPA. Het onderscheid tussen nationale en internationale betalingen binnen de eurozone is daardoor verdwenen. De overgang naar het betalingssysteem SEPA betekent dat iedereen een International Bank Account Number(IBAN-rekeningnummer) van 18 tekens heeft gekregen. Een direct gevolg is dat het onderscheid tussen nationale en internationale betalingen is verdwenen. Hierdoor is betalen over de nationale grens en binnen Europa makkelijker en goedkoper.

3.

btw

Binnen de Europese Unie zijn btw en accijnzen inbegrepen in de verkoopprijzen van producten. Omdat de btw-tarieven aanzienlijk kunnen verschillen per EU-land en een reiziger binnen de EU geen extra invoerbelasting hoeft te betalen, kan dit leiden tot aantrekkelijke prijsverschillen.

De onderstaande link geeft de verschillende btw-tarieven van landen binnen de EU weer.

4.

Winkelen in het buitenland

Producten meenemen uit een andere EU-lidstaat

Wie tijdens de vakantie in een andere EU-lidstaat bijvoorbeeld leuke souvenirs of nieuwe kleren heeft gekocht, mag deze producten zonder extra invoerbelasting te betalen mee naar huis nemen. De BTW is immers al betaald bij aankoop. Belangrijk hierbij is wel dat de producten voor persoonlijk gebruik zijn.

Bij producten als tabak en alcohol zijn er binnen de EU minimum richthoeveelheden voor eigen gebruik opgesteld. Ieder EU-land is vrij om deze hoeveelheden verder te verhogen. Wie zich als reiziger aan deze hoeveelheden houdt, kan zonder problemen tabak en alcohol meenemen. Wie boven deze hoeveelheden uitkomt kan worden gevraagd aan te tonen dat de producten voor persoonlijk gebruik bestemd zijn (bijvoorbeeld een bruiloft).

Producten meenemen vanuit een land buiten de EU

Voor aankopen in een land buiten de Europese Unie gelden afwijkende invoerregels. Welke van deze regels van toepassing zijn, hangt af van de producten en het Europese land waar deze worden ingevoerd.

Er zijn overigens voor producten als tabak, alcohol, geneesmiddelen Europese maximumhoeveelheden opgesteld. Zolang de producten voor persoonlijk gebruik worden meegenomen, hoeft over deze hoeveelheden geen BTW of accijnzen te worden betaald.

5.

Consumentenbescherming

Consumenten worden beschermd tegen uitbuiting en gezondheidsrisico's door een aantal basiswetten die in de hele Europese Unie gelden. Er zijn onder andere wetten op het gebied van voedselveiligheid, informatieverstrekking over voedsel, duidelijke prijsaanduiding, bescherming tegen misleidende praktijken en online winkelen.

Oneerlijke bedingen

Consumenten en bedrijven binnen de Europese Unie zijn altijd beschermd tegen een oneerlijk beding (onredelijke bepaling) in de leveringsvoorwaarden bij de aanschaf van een product of dienst, zowel in eigen land als in een andere EU-lidstaat. Een beding is oneerlijk als de rechten van een consument te veel benadeeld worden ten opzichte van zijn plichten.

Voorbeeld van een oneerlijk beding: iemand koopt een strijkbout en de algemene voorwaarden van de verkoper sluiten iedere aansprakelijkheid uit wat betreft schade die door verborgen gebreken van het apparaat wordt veroorzaakt. Dat mag niet: als iemand een ondeugdelijk apparaat verkoopt is hij daarvoor verantwoordelijk.

Een consument kan kenbaar maken niet akkoord te gaan met een oneerlijk beding, maar mag het ook negeren. Een consument wordt altijd het voordeel gegund als er twijfel bestaat over de oneerlijkheid van een beding. Dat komt doordat de regel is dat een beding in een contract in duidelijke taal moet zijn opgeschreven en geen twijfels mag oproepen.

6.

Meer informatie

Terug naar boven