r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ziekte en gezondheid in de Europese Unie

zakken met bloed bestemd voor bloedtransfusies

Binnen de Europese Unie zijn voorzieningen bij ziekte voor een groot deel op elkaar afgestemd. Dit brengt met zich mee dat u verzekerd blijft als u tijdelijk in een ander land van de EU gaat werken of daar op vakantie bent.

Daarnaast is het makkelijker geworden om zorg in een andere EU-lidstaat te ontvangen, zonder er te verblijven. Er zijn wel enkele voorwaarden.

Inhoud

1.

Medische hulp bij verblijf in het buitenland

Als u in een ander EU-land verblijft, hebt u in principe recht op voorzieningen als medische en tandheelkundige zorg, geneesmiddelen, ziekenhuisopnamen en de rechtstreekse terugbetaling van de kosten die hierbij gemaakt worden.

In de meeste gevallen wordt uitbetaald volgens de regels van het land waar u verblijft. Als u bijvoorbeeld als Nederlander tijdelijk in Frankrijk verblijft en u krijgt een aandoening waardoor u naar het ziekenhuis moet, dan wordt het ziekenhuisverblijf vergoed volgens de regels van Frankrijk. Dit kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken ten opzichte van de Nederlandse situatie. De verstrekkingen worden uitgekeerd door de bevoegde instantie in uw woonplaats in het buitenland, op dezelfde wijze als wanneer u daar verzekerd zou zijn.

Sinds 1 juni 2004 bestaat de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), ook wel bekend als EHIC (European Health Insurance Card). In Nederland is dit bij de meeste verzekeringen inmiddels de standaard verzekeringspas. Met deze kaart kunnen alle inwoners van de EU, Noorwegen, Liechtenstein, Macedonië, IJsland en Zwitserland in al deze landen een beroep doen op noodzakelijke medische zorg. Ook is de kaart geldig in Australië.

2.

Medische zorg over de grens

Begin 2011 is een richtlijn aangenomen die het voor EU-burgers gemakkelijker maakt om medische zorg te ontvangen in een ander EU-land. Het gaat dan niet om mensen die in het buitenland verblijven, maar die vanuit eigen land een medische behandeling in een ander EU-land willen ondergaan.

Aan de vergoeding van medische kosten zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet van tevoren aan de eigen verzekeringsmaatschappij om toestemming worden gevraagd. Daarnaast mogen de kosten niet veel hoger liggen dan wat een soortgelijke behandeling in het eigen land zou kosten.

3.

Aandachtspunten

Waar moet u aan denken als u op vakantie gaat naar een ander EU-land?

  • als u medicijnen meeneemt naar het buitenland, zorg dan voor een geneesmiddelenpaspoort. Dit bevat informatie over uw gezondheid en medicijngebruik;
  • hoewel in sommige landen volledige ziektekosten vergoed worden, is het aan te raden een reisverzekering af te sluiten. In geval van ziekte of ongeval heeft u al gauw extra reis- of verblijfskosten;
  • wanneer u reist naar een land van de Europese Unie is het meestal niet nodig om inentingen te halen; voor advies per land kan op de site van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering gekeken worden.

4.

Meer informatie

Terug naar boven