r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag)

Het Euratom-verdrag is gesloten om de onderzoeksprogramma's van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie te coördineren. Het tekort aan traditionele energiebronnen in de jaren '50 heeft de zes landen die Euratom hebben opgericht (Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) ertoe aangezet kernenergie te ontwikkelen als middel om op energiegebied onafhankelijk te worden. Omdat de investeringskosten voor kernenergie te hoog lagen voor elk land afzonderlijk, hebben deze zes landen zich verenigd om Euratom op te richten.

De organisatie van Euratom komt grotendeels overeen met die van de EEG: de belangrijkste instellingen zijn de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement.

Niveau

Delen

Terug naar boven