r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kosten en baten van Europa

Het lidmaatschap van de Europese Unie  brengt verschillende soorten kosten en baten met zich mee. Zo heeft Nederland 'kosten' gehad als het afdragen van geld en zelfstandigheid, maar baten gekregen als economische voorspoed en veiligheid.

Een lidstaat van de EU is verplicht ieder jaar een deel van zijn nationale inkomsten af te dragen aan de begroting van de Europese Unie. Tegenover deze afdracht staan de vele subsidieregelingen die zorgen voor geldstromen van de EU naar de lidstaten. Nederland ontving tot 1992 meer geld van de EU dan het moest afdragen. Sinds die tijd is de situatie omgekeerd; Nederland betaalt meer dan het ontvangt.

Buiten begrotingszaken zijn er ook indirecte kosten en baten van ons lidmaatschap van de Europese Unie. De interne markt, waarin vrij verkeer van goederen, diensten en personen bestaat, heeft ons veel economisch voordeel gebracht. Aan de andere kant is Nederland beperkter geworden in zijn bewegingsvrijheid. Zo mogen we bijvoorbeeld niet geheel zelf bepalen hoe we onze overheidsgelden besteden.

Minister Donner vatte de Nederlandse houding over Europa als volgt samen: " Regelmatig wordt de kruideniersgeest over ons vaardig en moet iedere vooruitgang van de Unie gerechtvaardigd worden door de meerwaarde ervan voor Nederland ". We hebben te weinig oog voor wat de regels van Europa ons opleveren, aldus Donner.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven