r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU (PV-EU)

De lidstaten van de Europese Unie hebben elk een Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland behartigt de belangen van Nederland in de Europese Unie. Op dit moment is Robert de Groot de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland in Brussel.

De Permanente Vertegenwoordiging bestaat uit ambtenaren van de ministeries en andere onderdelen van de Nederlandse overheid. Het dagelijkse werk bestaat uit netwerken, onderhandelen, lobbyen en coalities vormen namens Nederland in de Europese Unie.

De Permanente Vertegenwoordiging is gevestigd in de Nederlandse ambassade in Brussel.

De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel ondersteunt tevens het Nederlandse bedrijfsleven bij het verwerven van opdrachten gefinancierd door de Europese Unie.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Organisatie

2.

Deelname aan raadsvergaderingen

De ambtenaren houden in Brussel een vinger aan de pols en vertegenwoordigen, samen met nationale beleidsambtenaren, Nederland in voorbereidende ambtelijke raadswerkgroepen.

3.

Vertegenwoordiging in Coreper

De volgende permanente vertegenwoordigers bereiden de zittingen van de Raad voor in het Coreper.

Coreper II

Robert de Groot

Permanent Vertegenwoordiger

Antici

Dhr. Eeuwke Faber

Assistent Permanent Vertegenwoordiger

Coreper I

Dhr. Ronald van Roeden

Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger

Mertens

Mw. Jantine van Bakel

Assistent Plv. Permanent Vertegenwoordiger

Website: https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/permanente-vertegenwoordigingen/pv-eu-brussel

Open: maandag tot en met vrijdag 09.00-16.30 uur

4.

Adres

Kortenberglaan 4-10

1040 Brussel

België

Tel. +32 (0) 2 679 1711

Fax. +32 (0) 2 679 1775

Email: bre@minbuza.nl

Terug naar boven