r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

B-punt

Dit zijn agendapunten waarover de Raad van de Europese Unie tijdens een Raadsvergadering discussieert omdat er binnen het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) geen overeenstemming kon worden bereikt. Dit in tegenstelling tot A-punten, die zonder discussie worden aangenomen.

B-punten waarover gestemd mag worden, worden op de agenda voorzien van een sterretje; 'valse B-punten' zijn A-punten waarbij één of meerdere delegaties hebben aangegeven een verklaring te willen afleggen.

Het komt niet vaak voor dat de ministers in een vergadering van de Raad knopen doorhakken over B-punten. Meestal worden deze onderwerpen met nadere aanwijzingen weer teruggezonden naar de permanente vertegenwoordigers van Coreper.

Het Coreper probeert dan een nieuwe ontwerp-tekst te maken, die voor alle lidstaten acceptabel is. Vaak verschijnt zo'n gewijzigd ontwerp dan in een volgende vergadering als A-punt op de agenda.

Delen

Terug naar boven