r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Justitieel Netwerk in burgerlijke en handelszaken

Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Het Europees Justitieel Netwerk (EJN) in burgerlijke en handelszaken heeft als doel de justitiële samenwerking tussen de lidstaten eenvoudiger te maken. Hierdoor helpt het netwerk burgers en bedrijven bij grensoverschrijdende juridisch zaken. Door de grote diversiteit aan nationale wetgeving gecombineerd met Europese wetgeving ontstond de noodzaak informatie te verstrekken over grensoverschrijdende zaken. Er zijn meer dan 100 contactpunten verspreid over de EU-landen die voordurend met elkaar in contact staan. Behalve Denemarken nemen alle EU lidstaten deel aan het netwerk. Het netwerk werd in 2001 opgericht en is sinds 2002 operationeel.

De belangrijkste taken van EJN zijn

  • samenwerking tussen lidstaten bij grensoverschrijdende zaken mogelijk maken
  • de toegang tot justitie bij grensoverschrijdende zaken eenvoudiger maken
  • het verbeteren van de informatie voor burgers en juristen
  • het evalueren en delen van ervaringen en informatie.

Via de Europees e-justitieportaal van de Europese Commissie krijgen burgers toegang tot thematische pagina's en publicaties over bijstand op het gebied van burgerlijk en handelsrecht. Voorbeelden zijn rechtsbijstand, erfenissen, echtscheidingen en insolventie. Burgers kunnen informatie raadplegen over het rechtssysteem in de afzonderlijke lidstaten, de wijze waarop een zaak bij het gerecht aanhangig moet worden gemaakt, rechtshulp, enzovoorts.

Naast een Europees Justitieel Netwerk in burgelijke en handelszaken, is er ook een netwerk in strafzaken.

Terug naar boven