r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Het justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft tot doel de samenwerking tussen de lidstaten op deze gebieden te vergemakkelijken. Het netwerk heeft twee specifieke taken:

  • de justitiële samenwerking tussen de lidstaten in burgerlijke en handelszaken vergemakkelijken door de oprichting van een informatiesysteem voor de leden van het netwerk
  • de toegang tot justitie vergemakkelijken door informatie te geven over instrumenten van communautaire en internationale justitiële samenwerking.

Het netwerk draagt bovendien bij tot:

  • een betere afwikkeling van de procedures met grensoverschrijdende gevolgen
  • het vergemakkelijken van de verzoeken om samenwerking tussen lidstaten
  • de toepassing van de communautaire besluiten of geldende overeenkomsten tussen de lidstaten.

Via het internet kunnen de burgers informatie raadplegen over het rechtssysteem in de afzonderlijke lidstaten, de wijze waarop een zaak bij het gerecht aanhangig moet worden gemaakt, rechtshulp, enzovoorts.

Terug naar boven