r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Grundtvig

Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, gaf subsidie aan acties in het volwassenenonderwijs die tot doel hadden:

  • het omgaan met de uitdaging van een vergrijzende Europese bevolking
  • het ondersteunen van volwassenen bij het vergroten van hun kennis en het verbeteren van hun vaardigheden

Tot 2007 was Grundtvig een actie van het onderwijsprogramma SOCRATES.

1.

In vogelvlucht

Acties die via Grundtvig werden ondersteund zijn:

  • zorgen voor meer mobiliteit van studenten in het volwassenenonderwijs; het doel was dat in 2013 minimaal 7.000 mensen in het buitenland hebben gestudeerd
  • speciale aandacht geven aan mensen in kwetsbare sociale groepen, met name ouderen en vroege schoolverlaters
  • stimuleren van samenwerking tussen instellingen in het volwassenenonderwijs in de EU
  • steun voor innovatieve acties en de uitwisseling daarvan
  • ontwikkelen van ICT-content en ICT-diensten
  • verbeteren van pedagogische methoden
  • beheren van instellingen in het volwassenenonderwijs

2.

Na 2013

De doelstellingen van het Grundtvig-programma vinden in de meerjarenbegroting 2014-2020 doorgang binnen het Erasmus+-programma. De naam Grundtvig is vanaf 2014 niet langer in gebruik.

3.

Meer informatie

Terug naar boven