r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2014.

Comenius

Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, beoogde ondersteuning van het basis- en voortgezet onderwijs.

1.

In vogelvlucht

Het programma had twee doelstellingen:

  • jongeren en leraren de waarde van de verschillende Europese culturen bijbrengen
  • jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van basisvaardigheden die zij nodig hebben in hun latere werk en voor een actieve rol in de maatschappij

Binnen bovenstaande doelstellingen richtte Comenius zich op:

  • bevordering van de mobiliteit van leerlingen en leraren binnen de EU
  • bevordering van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen
  • aanmoediging van het leren van vreemde talen
  • stimulering van innovaties op ICT-gebied binnen het onderwijs
  • verbetering van lerarenopleidingen, onder meer door hier een Europese dimensie in te brengen
  • bevordering van pedagogiek en management binnen de onderwijssector

Comenius liep van 2007-2013. Daarvoor was het een onderdeel van het onderwijsprogramma SOCRATES.

2.

Na 2013

Het Comenius-programma is binnen de meerjarenbegroting 2014-2020 opgenomen in Erasmus+.

3.

Meer informatie

Terug naar boven