r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling

Deze functie wordt sinds november 2014 vervuld door Phil Hogan.

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheden

Landbouw

  • het stroomlijnen van de betalingen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Eén van de voornaamste uitgangspunten het verzekeren van een redelijke levensstandaard van de agrarische beroepsbevolking
  • vergroening en verduurzaming van de landbouwsector
  • het ontwikkelen van strategieën om door de landbouw gedreven werkgelegenheid en economische groei te stimuleren
  • het zorg dragen voor behoud van de voedselzekerheid in Europa

Voedselveiligheid, voorheen het domein van de eurocommissaris landbouw, is in de Commissie Juncker verplaatst naar de portefeuille van de eurocommissaris Gezondheid en voedselveiligheid.

Rurale ontwikkeling

  • het optimaliseren van de inzet van geld voor rurale ontwikkeling ten behoeve van economische groei en het creëren van banen
  • het vereenvoudigen van de financiële aspecten van de steunprogramma's op het gebied van vergroening, duurzaamheid, kwaliteitsverbetering en sectorale programma's

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vier van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Team (indirect betrokken):

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

4.

Meer informatie

 

Terug naar boven