r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 november 2014.

Eurocommissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken (opgeheven)

Deze functie werd van februari 2010 t/m oktober 2014 vervuld door Androula Vassiliou.

Deze Eurocommissaris was verantwoordelijk voor het directoraat-generaal (DG) Onderwijs en Cultuur, het directoraat-generaal Informatiemaatschappij en media (voor zover het media betreft), voor de DG's Tolken en Vertaling, en voor het Bureau voor officiële publicaties.

Zij had als taak:

  • het bijdragen aan het ontwikkelen van een Europese kenniseconomie
  • het bevorderen van culturele verscheidenheid en meertaligheid
  • sport
  • jeugdzaken
  • het betrekken van de burgers bij de Europese integratie
  • het vergroten van transparantie door het beschikbaar stellen van informatie in alle officiële talen

Terug naar boven