r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Regionaal beleid

Deze functie wordt vanaf 2 juli 2019 tijdelijk vervuld door Johannes Hahn. Hij vervangt Corina Creţu, die lid is geworden van het Europees Parlement.

Deze Eurocommissaris is verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Regionaal beleid en heeft als taak:

  • het ondersteunen van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie door financiële bijstand uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefondshet vergroten van de concurrentiekracht en de werkgelegenheid door in deze arme regio's duurzame ontwikkeling tot stand te brengen
  • het inzetten van het pre-toetredingsinstrument voor structuurbeleid dat kandidaat-lidstaten helpt hun milieusituatie te verbeteren en hun vervoersnetwerken te ontwikkelen

Het DG Regionaal beleid is daarnaast verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

Inhoud

1.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken)

Team (indirect betrokken)

2.

Gerelateerde diensten

3.

Meer informatie

 

Terug naar boven