r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Vervoer

Deze functie wordt sinds 1 november 2014 vervuld door eurocommissaris Violeta Bulc.

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheden

Vervoer

  • het ontwikkelen van een strategie om maximale economische groei en groei van werkgelegenheid te genereren door gerichte investeringen in Trans-europese netwerken i
  • toezien op verdere reductie van broeikasgassen uitgestoten door de vervoerssector
  • het afwikkelen en implementeren van een aantal grote beleidsprogramma's gericht op harmonisatie van de Europese interne markt op het spoor, in de luchtvaart en intermodaal vervoer
  • het verder ontwikkelen en stimuleren van intermodaliteit ten behoeve van het passagiersvervoer

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Team (indirect betrokken):

 

Terug naar boven