r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemeenschappelijk standpunt bij medebeslissings- en samenwerkingsprocedure

Nadat het Europees Parlement in eerste lezing een advies heeft gegeven over een voorstel binnen de samenwerkings- en medebeslissingsprocedure kan de Raad van de Europese Unie een gemeenschappelijk standpunt innemen over een voorstel. Het gemeenschappelijk standpunt gaat vervolgens voor tweede lezing naar het Parlement.

Delen

Inhoud

1.

Mogelijke acties Europees Parlement

Het Parlement kan:

  • Het gemeenschappelijk standpunt goedkeuren: de Raad stelt het betrokken besluit definitief vast overeenkomstig zijn gemeenschappelijk standpunt.
  • Zich niet uitspreken: de Raad stelt het betrokken besluit vast.
  • Verklaren dat het van plan is het gemeenschappelijk standpunt te verwerpen: de Raad wordt onmiddellijk van dit voornemen op de hoogte gesteld en kan een bemiddelingscomité bijeenroepen om zijn standpunt nader uiteen te zetten. Als het Parlement de verwerping van het gemeenschappelijk standpunt bevestigt, wordt het voorgestelde besluit niet aangenomen.
  • Amendementen voorstellen op het gemeenschappelijk standpunt

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven