r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris

Een Eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie.

Inhoud

1.

Benoeming

Iedere lidstaat kandideert, in samenspraak met de voorzitter van de Europese Commissie, één Eurocommissaris. Na goedkeuring door het Europees Parlement en de Europese Raad wordt de commissaris geïnstalleerd. Een Eurocommissaris vertegenwoordigt echter niet het belang van één lidstaat, maar moet het belang van de Europese Unie als geheel voorop stellen.

Eurocommissarissen mogen geen andere hoofd- of nevenfuncties vervullen.

2.

Huidige commissarissen

FunctiePersoon
Voorzitter Europese Commissie J.C. (Jean-Claude) Juncker
Eurocommissaris voor Betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame ontwikkeling en fundamentele rechten (eerste vicevoorzitter) F.C.G.M. (Frans) Timmermans
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) F. (Federica) Mogherini
Eurocommissaris voor Begroting en Personeelszaken G.H. (Günther) Oettinger
Eurocommissaris voor Digitale interne markt (vicevoorzitter)
Eurocommissaris voor Energie Unie (vicevoorzitter) M. (Maroš) Sefčovič
Eurocommissaris voor Euro, sociale dialoog, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie (vicevoorzitter) V. (Valdis) Dombrovskis
Eurocommissaris voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen (vicevoorzitter) J.T. (Jyrki) Katainen
Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving M.I. (Mariya) Gabriel
Eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen J. (Johannes) Hahn
Eurocommissaris voor Handel A.C. (Cecilia) Malmström
Eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking N. (Neven) Mimica
Eurocommissaris voor Klimaatactie en energie M. (Miguel) Arias Cañete
Eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij K. (Karmenu) Vella
Eurocommissaris voor Gezondheid en voedselveiligheid V.P. (Vytenis) Andriukaitis
Eurocommissaris voor Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken D. (Dimitris) Avramopoulos
Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit M.L.P. (Marianne) Thyssen
Eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en douane P. (Pierre) Moscovici
Eurocommissaris voor Humanitaire hulp en crisismanagement Ch. (Christos) Stylianides
Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Ph. (Phil) Hogan
Eurocommissaris voor Veiligheidsunie J.B. (Julian) King
Eurocommissaris voor Vervoer V. (Violeta) Bulc
Eurocommissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf E. (Elżbieta) Bieńkowska
Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid V. (Vĕra) Jourová
Eurocommissaris voor Onderwijs, cultuur, jongerenzaken en sport T. (Tibor) Navracsics
Eurocommissaris voor Regionaal beleid
Eurocommissaris voor Mededinging M. (Margrethe) Vestager
Eurocommissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap C.M.F. (Carlos) Moedas

3.

Taken en bevoegdheden

Binnen de Commissie is iedere Eurocommissaris verantwoordelijk voor een of enkele beleidsterreinen. De Eurocommissarissen worden hierin ondersteund door een of meerdere directoraten-generaal of afdelingen van een directoraat-generaal, en mogelijk ook nog Europese agentschappen die actief zijn op het beleidsterrein van de Eurocommissaris. De Eurocommissarissen kunnen daarnaast speciale adviseurs (English) benoemen om hen te bij te staan op specifieke onderwerpen.

4.

Meer informatie

Terug naar boven