r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akte

Een akte is een geschrift dat wordt opgemaakt tot bewijs van een rechtshandeling. In de Europese Unie worden akten soms gebruikt bij het opstellen van later te sluiten verdragen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Akte in detail

Toepassingsgebied

Akten bevatten geen onderdelen die direct van toepassing zijn op de lidstaten. Gezien de aard van de akten van de EU hoeven akten niet omgezet te worden in nationale wetgeving.

Vaststellen van akten

Akten worden vastgesteld volgens een van de besluitvormingsprocedures in de EU; er is in de verdragen geen vaste procedure bepaald voor het vaststellen van akten.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven