r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Garantiefonds voor de Landbouw

Het Garantiefonds voor de landbouw was een onderdeel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw  (EOGFL) en beoogde de landbouwmarkten en -inkomens te ondersteunen door het verstrekken van toeslagen.

Vanaf 1 januari 2007 is het regionale beleid hervormd en behoren de landbouwfondsen niet meer tot de groep van structuurfondsen.

Delen

Inhoud

1.

In vogelvlucht

De afdeling Garantie had als doel de Europese landbouwprijzen te regelen en landbouwers te verzekeren van een redelijk inkomen. Het was dan ook een financieel instrument voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Sinds 2005 zijn de landbouwsubsidies voor het grootste gedeelte losgekoppeld van de productie. Waar voorheen een toeslag werd betaald als de prijs voor een landbouwproduct onder een drempelwaarde daalde, wordt nu een bedrijfstoeslag gegeven die het inkomen tot een redelijk niveau aanvult. Het doel hiervan is om de marktwerking weer terug te brengen in de sector en overschotten te voorkomen.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven