r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter
Niet/beperkt geactualiseerd na 16 juni 2015.

Oriëntatiefonds voor de Landbouw

Het Oriëntatiefonds voor de landbouw was onderdeel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en beoogde structuurverbeteringen in landbouw en plattelandsgebieden te realiseren. Het Oriëntatiefonds beschikte in de periode 2000-2006 over een budget van 30,4 miljard euro.

Vanaf 2007 is het regionaal beleid hervormd en behoren de landbouwfondsen niet meer tot de groep van structuurfondsen .

In Nederland wordt geld uit het Oriëntatiefonds beschikbaar gesteld via het plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP) en via het communautaire initiatief LEADER+.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven