r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter
Niet/beperkt geactualiseerd na 16 juni 2015.

Oriëntatiefonds voor de Landbouw

Het Oriëntatiefonds voor de landbouw was onderdeel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en beoogde structuurverbeteringen in landbouw en plattelandsgebieden te realiseren. Het Oriëntatiefonds beschikte in de periode 2000-2006 over een budget van 30,4 miljard euro.

Vanaf 2007 is het regionaal beleid hervormd en behoren de landbouwfondsen niet meer tot de groep van structuurfondsen.

In Nederland wordt geld uit het Oriëntatiefonds beschikbaar gesteld via het plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP) en via het communautaire initiatief LEADER+.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven