r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 16 juni 2015.

Oriëntatiefonds voor de Landbouw (Agricultural Guidance Fund)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het Oriëntatiefonds voor de Landbouw was een fonds dat tot doel had om structuurverbeteringen in de landbouw en plattelandsgebieden te realiseren. Het fonds richtte zich voornamelijk op het verbeteren van de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven door bij te dragen aan een betere productie- en afzetstructuur.

Het fonds maakte deel uit van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en was een van de structuurfondsen. In 2007 is het regionaal beleid hervormd. Sindsdien behoren de landbouwfondsen niet meer tot de structuurfondsen. Er bestaan nu twee duidelijk gescheiden landbouwfondsen: het ELGF voor landbouwsubsidies en het ELFPO voor (structurele) plattelandsontwikkeling.

1.

Meer informatie

Terug naar boven