r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2014.

Leven Lang Leren (2007-2013)

Leven Lang Leren

De EU-lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het onderwijs. De EU draagt wel bij aan de ontwikkeling van onderwijs, ondersteunt de activiteiten van de lidstaten op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding en vult ze aan waar nodig.

In 2007 is het overkoepelende onderwijsprogramma Leven Lang Leren van start gegaan. Het programma liep tot en met het einde van 2013 en beoogde de totstandkoming van een moderne kennismaatschappij in de hele Europese Unie. Het programma had in deze periode een budget van 7 miljard euro. Leven Lang Leren moest zorgen voor meer uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels.

Het programma was opgedeeld in vier programma's die waren gericht op verschillende sectoren, namelijk:

  • Comenius: voorschool tot en met het voortgezet onderwijs
  • Erasmus: hoger (wetenschappelijk) onderwijs, en hoger beroepsonderwijs
  • Leonardo da Vinci: beroepsonderwijs (behalve hoger beroepsonderwijs)
  • Grundtvig: volwasseneneducatie

Naast de sectorale programma's was er ook een transversaal programma. Hierin waren activiteiten georganiseerd die verder gaan dan de sectorale programma's, zoals beleidssamenwerking en uitwisseling van resultaten van werkzaamheden ('good practices'). Als laatste was er het Jean Monnet-programma, dat steun verleende aan instellingen die zich bezighouden met Europese integratie.

Een deel van de programma's bestond ook in de programmaperiode 2000-2006. Het grootste verschil was de verschuiving van hogere beroepsopleidingen van Leonardo naar Erasmus. Daarnaast kon met het nieuwe programma overal aandacht aan talen en nieuwe technologieën worden besteed. Door de vereenvoudigde opzet van Leven Lang Leren waren de activiteiten van eerdere programma's, zoals SOCRATES, ondergebracht onder deze programma's.

Delen

Inhoud

1.

Comenius

Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, beoogde ondersteuning van het basis- en voortgezet onderwijs.

2.

Erasmus

Dit onderwijsprogramma van de Europese Unie liep tot eind 2013 en was onderdeel van het overkoepelende programma Leven Lang Leren. Erasmus probeerde onder andere de mobiliteit van studenten en docenten in Europa te verbeteren en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te verbeteren.

Het had tot doel:

  • het helpen realiseren van een geïntegreerde Europese onderwijssector
  • het stimuleren van de bijdrage van het hoger (beroeps)onderwijs aan innovatie

3.

Leonardo da Vinci

Dit programma was onderdeel van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren en had tot doel de beroepsopleiding in de Europese Unie te bevorderen. De beroepsopleidingen moesten met behulp van het programma beter aansluiten bij de veranderende behoeften op de arbeidsmarkt. Leonardo da Vinci was in werking van 2007 tot en met 2013.

4.

Grundtvig

Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, gaf subsidie aan acties in het volwassenenonderwijs die tot doel hadden:

  • het omgaan met de uitdaging van een vergrijzende Europese bevolking
  • het ondersteunen van volwassenen bij het vergroten van hun kennis en het verbeteren van hun vaardigheden

5.

Transversaal programma

Dit programma, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, had tot doel het stimuleren van Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en het verbeteren van de kwaliteit en transparantie van de opleidingsstelsels.

6.

Jean Monnet

Dit programma van de Europese Unie heeft tot doel de kennis over de Europese integratie te verbeteren. Met Europese integratie wordt bedoeld de totstandkoming van de Europese samenwerking en de institutionele, juridische, politieke, economische en sociale ontwikkelingen die daarbij komen kijken.

7.

Erasmus+

Erasmus+

Het onderwijsprogramma Leven Lang Leren wordt in de periode 2014-2020 opgevolgd door Erasmus+. Binnen dit nieuwe onderwijsprogramma worden alle bovenstaande subprogramma's voortgezet onder de naam Erasmus+. Alleen het Jean Monnet-programma zal onder die naam blijven bestaan, maar gaat wel onder de koepel Erasmus+ vallen.

Erasmus+ krijgt een totale begroting van 16 miljard euro.

8.

Meer informatie

Telefoonnummers

Doelgroep

Organisatie

Telefoon

Hoger onderwijs

NUFFIC

070 ‑ 426 0260

MBO beroepsopleiding

Centrum voor Innovatie van Opleidingen CINOP

073 ‑ 680 0800

Basisonderwijs

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

023 ‑ 533 1150

Delen

Terug naar boven