r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2014.

Zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7)

Het zevende kaderprogramma, dat liep van 2007 tot 2013, had als doel het onderzoeksbeleid beter af te stemmen op de economische en sociale ambities van de Europese Unie. Daarvoor werd het budget voor onderzoek, de zogenoemde Europese Onderzoeksruimte, vanaf 2007 verhoogd. In november 2006 bereikten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een compromis over de besteding van de gelden.

Het budget voor 2007-2013 bedroeg ruim 50 miljard euro.

Het programma heet voluit 'Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.' In 2014 ging het achtste kaderprogramma van start onder de naam Horizon 2020.

1.

In vogelvlucht

De Europese Commissie wilde het zevende onderzoeksprogramma sterk te vereenvoudigen ten opzichte van eerdere programma's. KP7 was opgebouwd uit vier subprogramma's:

  • Programma Samenwerking heeft als doel de (grensoverschrijdende) samenwerking tussen industrie en onderzoeksinstellingen te verbeteren
  • Programma Ideeën ondersteunt grensverleggende en innovatieve onderzoeken
  • Programma Mensen poogt loopbaanvooruitzichten van onderzoekers te verbeteren
  • Programma Capaciteiten moet onderzoekers middelen bieden om de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europese onderzoek te kunnen verbeteren

2.

Meer informatie

Terug naar boven