r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2007.

Zesde kaderprogramma voor onderzoek (KP6)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het zevende kaderprogramma voor onderzoek was een programma dat tot doel had om het onderzoeksbeleid beter af te stemmen op de economische en sociale ambities van de Europese Unie. Specifiek poogde het programma om een gemeenschappelijke Europese strategie te bewerkstelligen voor de versterking van wetenschap en technologie in de mondiale omgeving.

Het zesde kaderprogramma vormde een doelbewuste trendbreuk met de vorige kaderprogramma's. Dat gold zowel voor de ambitie en het toepassingsgebied van het programma als voor de instrumenten voor de uitvoering ervan. Het was de bedoeling om de aandacht meer toe te spitsen op problemen van Europees belang en een sterkere partnerschap te creëren tussen de spelers in de Europese onderzoeksruimte.

Het programma liep van 2002 tot 2006. In 2007 werd het budget voor onderzoek, de zogenoemde Europese Onderzoeksruimte, verhoogd om het zevende kaderprogramma mogelijk te maken. In 2014 ging het achtste kaderprogramma van start onder de naam Horizon 2020.

1.

Meer informatie

Terug naar boven