r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Marco Polo II

Dit was een Europees programma dat een verschuiving beoogde van het goederenvervoer over de weg naar vormen van vervoer die het wegennet ontlasten en milieuvriendelijker zijn, zoals transport over zee, spoor en de binnenvaart. Als vervolg op Marco Polo is in 2007 het programma Marco Polo II van start gegaan. Marco Polo II ondersteunde commerciële activiteiten op de internationale vrachtvervoersmarkt.

Het was de bedoeling het goederenvervoer over de weg te vervangen door meer milieuvriendelijke vormen van goederenvervoer, bijvoorbeeld transport over zee, spoor en de binnenvaart.

Het programma Marco Polo II liep van 2007 tot en met 2013 en had een budget van ongeveer 450 miljoen euro.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Na 2013

De Europese Commissie heeft het Marco Polo II-programma geëvalueerd en de resultaten daarvan zijn in juni 2013 gepubliceerd. De Commissie adviseerde op basis hiervan om Marco Polo II stop te zetten in zijn huidige vorm. Een opvolger van het programma is geïntegreerd in het hernieuwde programma voor Trans-Europese Vervoersnetwerken en wordt uitgevoerd door de financieringsinstrumenten van de 'Connecting Europe Facility'.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven