r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Leonardo da Vinci

Dit programma was onderdeel van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren en had tot doel de beroepsopleiding in de Europese Unie te bevorderen. De beroepsopleidingen moesten met behulp van het programma beter aansluiten bij de veranderende behoeften op de arbeidsmarkt. Leonardo da Vinci was in werking van 2007 tot en met 2013.

1.

In vogelvlucht

Het programma ondersteunde de volgende acties:

  • mobiliteit
  • partnerschappen die werken aan vraagstukken die voor de deelnemende organisaties van belang zijn
  • projecten met meerdere deelnemers met als doel verbetering van de nationale stelsels voor beroepsopleiding
  • thematische netwerken van deskundigen en organisaties

Leonardo da Vinci was onderdeel van het integrale actieprogramma Leven Lang Leren. Het budget van 13,62 miljard euro moest met vier programma's worden gedeeld, maar bedroeg voor Leonardo minimaal 3,405 miljard euro.

2.

Na 2013

In de meerjarenbegroting 2014-2020 worden de doelen van Leonardo da Vinci ondervangen door het nieuwe Erasmus+-programma. De naam Leonardo da Vinci wordt vanaf 2014 niet meer gehanteerd.

3.

Meer informatie

Terug naar boven