r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Door de Gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)

CLLD ('Door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling') is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Middels deze werkwijze wordt de toepassing van kwalitatief hoogwaardige strategieën voor duurzame ontwikkeling aangemoedigd. Daarnaast worden partnerschappen en netwerken voor de uitwisseling van ervaringen gestimuleerd.

1.

In vogelvlucht

De voorloper van CLLD, LEADER, werd in 1991 geïntroduceerd als communautair initiatief. Sinds de periode 2007-2013 wordt de LEADER-aanpak/CLLD gefinancierd uit het ELFPO.

Met ingang van de begrotingsperiode 2014-2020 is CLLD een verplicht onderdeel in programma's voor plattelandsontwikkeling. In haar voorstel voor een nieuwe verordening staat dat de LEADER-aanpak:

 • a. 
  gericht moet zijn op specifieke subregionale grondgebieden
 • b. 
  moet worden geleid vanuit de gemeenschap, met vertegenwoordigers van zowel publieke als private belangen
 • c. 
  moet worden uitgevoerd door middel van geïntegreerde en multisectorale gebiedsgebonden strategieën voor lokale ontwikkeling
 • d. 
  moet worden ontworpen in het licht van de lokale behoeften en mogelijkheden en innovatief zijn in de lokale context

Ook in de periode 2014-2020 wordt de LEADER-aanpak/CLLD gefinancierd vanuit het ELFPO, maar ook het EFRO, het ESF en het EFMZV worden waar mogelijk betrokken.

2.

Subsidie aanvragen

Tijdens de begrotingsperiode 2007-2013 werden LEADER-gebieden aangewezen door de provincie. Die participeerde ook in de zogenaamde Plaatselijke Groep (PG), waarin maatschappelijke organisaties, bewoners en overheden samenwerkten. De PG's stelden een eigen ontwikkelingsvisie op voor het gebied waarin zij opereerden en verdeelden het beschikbare budget over de projectvoorstellen.

De EU wil voor CLLD (2014-2020) bij voorkeur een landelijke selectie van Plaatselijke Groepen en bepleit selectie op kwaliteit. Toch zullen ook onder CLLD de provincies ieder hun voorselecties maken. Meer informatie is te vinden op de website van het Netwerk Platteland.

3.

Meer informatie

Terug naar boven