r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)

Met dank overgenomen van EU monitor.

CLLD ('community-led local development' of 'door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling') is een onderdeel van het het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het is de bedoeling met CLLD duurzame ontwikkeling aan te moedigen. Daarnaast wordt de uitwisseling van ervaringen gestimuleerd.

De voorloper van CLLD, LEADER, werd in 1991 geïntroduceerd als communautair initiatief. Sinds de periode 2007-2013 wordt de LEADER-aanpak/CLLD gefinancierd vanuit het ELFPO. Ook in de periode 2014-2020 wordt de LEADER-aanpak/CLLD gefinancierd vanuit het ELFPO, maar ook het EFRO, het ESF en het EFMZV worden waar mogelijk betrokken.

In Nederland worden gebieden die in aanmerking komen voor subsidie in eerste instantie door de provincies aangewezen.

1.

Meer informatie

Terug naar boven