r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)

Met dank overgenomen van EU monitor.

CLLD ('community-led local development' of 'door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling') was een onderdeel van het het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het was de bedoeling om met CLLD duurzame ontwikkeling aan te moedigen. Daarnaast moest het de uitwisseling van ervaringen stimuleren.

De voorloper van CLLD, LEADER, werd in 1991 geïntroduceerd als communautair initiatief. Sinds de periode 2007-2013 werd de LEADER-aanpak/CLLD gefinancierd vanuit het ELFPO. Ook in de periode 2014-2020 werd de LEADER-aanpak/CLLD gefinancierd vanuit het ELFPO, maar ook het EFRO, het ESF en het EFMZV werden waar mogelijk betrokken.

In Nederland werden gebieden die in aanmerking kwamen voor subsidie in eerste instantie door de provincies aangewezen.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven