r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemengde parlementaire commissie van het Europees Parlement

Dit zijn commissies binnen het Europees Parlement die contacten onderhouden met landen die kandidaat zijn om toe te treden tot de Europese Unie of met nationale parlementen van landen die geassocieerd zijn aan de Europese Unie, zoals Zwitserland en Noorwegen, maar ook Mexico.

De gemengde parlementaire commissies doen in het eerste geval aanbevelingen aan het parlement van de kandidaat-lidstaat en aan het Europees Parlement zelf. De commissies volgen daarnaast het verloop van het toetredingsproces.

De gemengde parlementaire commissies bestaan uit een gelijk aantal leden van het Europees Parlement en het parlement uit het andere land.

Momenteel kent het Europees Parlement tien verschillende gemengde parlementaire commissies. Deze commissies vallen onder de zogenaamde parlementaire delegaties van het Europees Parlement.

Terug naar boven